Aynsley Las palmas下午茶系列

Aynsley Las palmas下午茶系列

Aynsley Las palmas下午茶系列

快樂的四天連假剛結束
迎接而來的是堆積了幾天繁忙的事物
今天看出貨的人員真是忙翻了

這個時候就要發揮同事愛
當很忙的時候 關心的問問要不要來杯茶.
然後...
...就會被白眼了

==============================
Aynsley Las palmas下午茶系列

輕鬆小品

這個樣式的把手,粉藍色像玉石般相當的迷人
Aynsley 約1950~60的好東西
英國製

A.22

Aynsley Las palmas下午茶系列Aynsley Las palmas下午茶系列Aynsley Las palmas下午茶系列Aynsley Las palmas下午茶系列Aynsley Las palmas下午茶系列

分享文章: